שורה שניה באמצע עם אביעד ותום

שורה שניה באמצע 284 - שבורית זכוכה

January 24, 2019

בלתי שביר / ספליט / מיסטר גלאס