שורה שניה באמצע עם אביעד ותום

שורה שניה באמצע 276 - מיליון ואחת דרכים למות במערב

November 28, 2018

הבלדה על באסטר סקראגס / האוצר מסיירה מדרה